Inovace funkčních potravin

Strava je na základě současných vědeckých poznatků neodmyslitelnou součástí prevence civilizačních nemocí. V této souvislosti se hovoří o tzv. funkčních potravinách. Jedná se o takové potraviny, které obsahují složky, mající v lidském organismu určitou specifickou fyziologickou, zdraví prospěšnou funkci.

Firma PEKAR, spol. s r.o. ve spolupráci s firmou Agrotest fyto, s.r.o. řešila v laboratorních, poloprovozních a provozních podmínkách vývoj pekařských výrobků vhodných pro běžnou výrobní praxi se zvýšeným obsahem beta-glukanů v hotových výrobcích.

Na základě výsledků získaných v rámci projektu podala firma PEKAR spol. s r.o návrh na registraci užitného vzoru.

Projekt s názvem „Inovace funkčních potravin typu jemného pečiva z ječmene a ovsa“ registr. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0008609, byl realizován v rámci Operačního programu podnikání, inovace a konkurence Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Inovační voucher-Výzva I a to za finanční podpory Evropské unie.

V prodeji od května 2019

eu_flag_sm